Čas do letného slnovratuKrajské kola vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" 2019

Výsledková listina krajského kola vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach".

Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí"

Výsledková listina celoslovenského kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí".

Z nášho okresu boli ocenení dvaja súťažiaci:
v kategórii MŠ Norbert José Božík, Raketa vo vesmíre, MŠ Lazovná 32
v kategórii ZŠ 1.-4. ročník Lujza Jančová, Vesmírny poštár, ZŠ Tr. SNP 20.
Srdečne gratulujeme.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita