Čas do jes. rovnodennostiLetný astronomický tábor (21. - 27. 8. 2016)

Hvezdáreň v Banskej Bystrici aj v tomto roku organizuje Letný astronomický tábor. Tábor sa uskutoční v areáli Roľníckeho družstva Látky (okres Detva). Mladí hvezdári majú pripravený odborný program a praktické pozorovania počas noci a oddychový zábavno-športový program počas dňa.

Bližšie informácie získate u vedúceho tábora Ing. J. Gerboša, tel. 048 - 415 61 44.   PRIHLÁŠKA

Slnko
Slnko a veľká škvrna vo viditeľnom spektre a čiare H-alfa.


Povrch Slnka cez ďalekohľad LUNT Povrch Slnka cez ďalekohľad Coudé + chrómový filter


Aktuálne zábery Slnka zo Solar Dynamics Observatory (služba je momentálne nedostupná)
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV 30,4 nm
chromosféra
UV 33,5 nm
vnútorná koróna
Auroálna aktivita