Čas od zimného slnovratu


Pozorujte kométu.

Kométa C/2022 E3 (ZTF) bola objavená začiatkom marca 2022. Už prvé pozorovania naznačovali, že ide o veľmi zaujímavú kométu zo skupiny dlhoperiodických komét. Jej obežná doba bola vypočítaná na približne 50 tisíc rokov. V týchto dňoch sa kométa blíži k Zemi a pozorovacie podmienky sa výrazne zlepšujú. Očakáva sa, že kométa bude viditeľná na hranici voľným okom. No už teraz je dobre pozorovateľná menšími ďalekohľadmi. K tomu môžete použiť priloženú mapku.
Detail kométy. Foto: M. HarmanFoto: S. Kaniansky

Propozície výtvarnej sútaže "Vesmír očami detí" 2023

Štatút výtvarnej sútaže "Vesmír očami detí" a vzor označovania výkresov vo formáte PDF.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita