Čas do letného slnovratu


O slnečných zatmeniach

Slnečné zatmenia sú fenoménom, ktorý púta pozornosť ľudí už pradávna. Pozorovania zatmení prebiehali uz pred naším letopočtom v Číne, Mezopotámii i starom Egypte. Od 7. storočia pred n. l. už Babylónčania vedeli zatmenia predpovedať. Objavili periódu, v ktorej sa jednotlivé zatmenia opakovali. Táto perióda dostala názov saros.

Mesiac je k Zemi približne 400 krát bližšie ako Slnko, ale je v porovnaní s ním aj asi 400 krát menší. Preto sa nám na oblohe javia Mesiac a Slnko takmer rovnaké, s priemerom približne 0,5°. Uhlový rozmer oboch telies závisí od vzdialenosti od Zeme. U Slnka sa mení menej (31,6' - 32.7'), u Mesiaca je rozdiel väčší (29.3' - 34.1'). Pri úplnom zatmení musí mať Mesiac väčší uhlový rozmer ako Slnko a vtedy ho celý zakryje. Pozorovateľ sa musí nachádzať v tzv. páse totality (oblasť, kde Mesiac vrhá na Zem tieň). Čím bude rozdiel medzi uhlovým rozmerom Mesiaca a Slnka väčší, tým bude úplné zatmenie trvať dlhšiu dobu (maximálne 7,5 minúty). Ak je Mesiac na oblohe menší ako Slnko, neprekryje vonkajšie časti slnečného disku a nastáva prstencové zatmenie Slnka. Zriedkavo sa vyskytne aj hybridné zatmenie, kedy zatmenie začína ako prstencové a postupne prechádza do úplného a naopak. Táto situácia vznikne vtedy, ak sa uhlové rozmery Mesiaca a Slnka rovnajú a na typ zatmenia má vplyv už aj zakrivenie Zeme. Samozrejme, pri slnečnom zatmení sa Mesiac nachádza vo fáze novu.

Ak je pozorovateľ v oblasti polotieňa, môže pozorovať iba čiastočné zatmenie. Mesiac vtedy prekrýva len časť slnečného disku. Takéto zatmenia sú na danom mieste bežnejšie, lebo oblasť polotieňa na Zemi je výrazne rozsiahlejšia ako pás totality. Aj každému úplnému či prstencovému zatmeniu predchádza najprv zatmenie čiastočné (neplatí to opačne).

Úplné slnečné zatmenia sú jedinečným nebeským divadlom, viditeľným od pár sekúnd po niekoľko minút a len z veľmi malej časti zemského povrchu. Profesionálni astronómovia, amatérski hvezdári či lovci slnečnej koróny za ním pravidelne cestujú tisíce kilometrov. Ich cieľom sú predovšetkým odborné pozorovania, spravidla získanie čo najkvalitnejších a najpodrobnejších záberov "čierneho Slnka" a zachytenie štruktúr slnečnej koróny - najvrchnejšiej časti slnečnej atmosféry, viditeľnej len pri úplných zatmeniach.

Dňa 20. marca 2015 nastane úplné zatmenie Slnka, ktoré začína 650 km východne od kanadského Labradoru a 450 km južne od Grónska. Pevninou prebieha len v dvoch lokalitách - Faerských ostrovoch a Špicbergoch. Tieň Mesiaca potom opustí Zem v oblasti severného pólu po prejdení 5850 km za 4 hodiny 9 minút (viď animácia). Maximálna fáza trvania úplného zatmenia 2m 47s je neďaleko Faerských ostrovov.

Čiastočné zatmenie Slnka 20. marca 2015

20. marca 2015 budeme môcť pozorovať z nášho územia len čiastočné zatmenie Slnka. Maximálna fáza zakrytia slnečného disku bude asi 60%. Úplné zatmenie bude možné pozorovať z Atlantického oceánu a z jediných dvoch ostrovov - Faerských a Špicbergov (Svalbard).

V rámci technických možností pripravujeme živý prenos zo zatmenia na Faerských ostrovoch.

Interaktívna mapa zatmenia je k dispozícii tu.Maximálna fáza na Slovensku


Priebeh zatmenia na Zemi

Čo sa týka samotného pozorovania, treba byť ostražitý. Vyvarujte sa priameho pohľadu na Slnko bez ochrany zraku! Použite špeciálne slnečné filtre či zatmeňové okuliare, prípadne pomôcky zatieňujúce Slnko (zváračské sklá, začiernené sklo a pod., v krajnej núdzi magnetický kruh z diskety). V žiadnom prípade nepostačujú klasické slnečné okuliare, pri ktorých hrozí poškodenie zraku už pri niekoľkosekundovom pozorovaní.Udalosti zatmenia pre vybrané slovenské mestá

mesto čas (SEČ) azimut výška
Bratislava začiatok 09:3713733
max. fáza 10:4615639
koniec 11:5818042
Banská Bystrica začiatok 09:4114034
max. fáza 10:5016039
koniec 12:0118441
Komárno začiatok 09:3813834
max. fáza 10:4715840
koniec 11:5918142
Košice začiatok 09:4414335
max. fáza 10:5316440
koniec 12:0418741
Lučenec začiatok 09:4114034
max. fáza 10:5016140
koniec 12:0118441
Snina začiatok 09:4514535
max. fáza 10:5516640
koniec 12:0518941
Žilina začiatok 09:4114033
max. fáza 10:5016039
koniec 12:0118341