Čas od zimného slnovratu


Návšteva hvezdárne
Hromadné návštevy hvezdárne na Vartovke je možné rezervovať si na ľubovoľný termín vrátane víkendov (okrem sviatkov a technických odstávok), avšak minimálne dva dni vopred výlučne telefonicky alebo osobne na adrese kancelárie. V areáli hvezdárne sa nachádza aj voľne prístupné ohnisko a oddychová terasa.
Pre verejnosť je hvezdáreň na Vartovke otvorená nasledovne
(v prípade priaznivého počasia):

apríl až október

piatok 17:00 - 22:00 (jún - august do 23:00)
sobota 10:00 - 17:00


V ostatných termínoch po telefonickom resp. osobnom dohovore.
O návšteve v prípade sviatkov sa informujte takisto telefonicky alebo mailom.

INDIVIDUÁLNE VSTUPNÉ
deti do 6 rokov:

deti nad 6 rokov
mládež do 18 rokov
dôchodcovia, ZŤP:

dospelí:

zdarma


1,50 €


2,00 €


HROMADNÉ VSTUPNÉ
školské exkurzie:
(prednáška, beseda, pozorovanie)

2,00 €   alebo
kultúrny poukaz

Výjazdové pozorovania a podujatia v rámci astrodní a astrovečerov sú účtované
v sume 2,00 € za zúčastnenú osobu + dopravné náklady resp. podľa dohody.
Minimálny počet návštevníkov mimo termínov otvorených hodín pre verejnosť je desať ľudí
alebo vstupné v minimálnej výške 20 €.
Takisto si môžete zakúpiť aj Darčekovú poukážku na pozorovanie nočnej oblohy pre svojich najbližších v hodnote 20 €. Poukážka oprávňuje vstup pre max. 10 osôb.