Informácie o vykonaných, pripravovaných a plánovaných odborných expedíciách za pozorovaním pomerne bežných, zriedkavých či výnimočných astronomických úkazov a dohľadávaním meteoritov. Expedície organizuje skupina ľudí, medzi ktorými sa nachádzajú zväčša profesionálni i amatérski astronómovia ale aj ľudia hľadajúci dobrodružstvo či poznanie našej planéty a vesmíru ...


Každej expedícii predchádza logistická príprava ako i príprava experimentov a samotnej techniky. Pod jej úspechom sa neraz podpisujú aj podporovatelia, sponzori či iní finanční donori, bez ktorých by realizácia samotnej expedície mohla byť ohrozená.


Na predkladaných uskutočnených resp. plánovaných expedíciách sme sa priamo zúčastnili alebo sme sa podieľali ako odborní konzultanti.


K jednotlivým expedíciám sa dostanete cez menu alebo kliknutím na ikonu danej expedície na uvedených mapkách.


mapa USA Faroe Chile Hungary Turkey Russia China Kenya Kenya Chile Espana Chile Slovakia Slovakia Island Finland Nepal Alpy

mapa Faroe Hungary Turkey Espana Slovakia Slovakia Slovakia Slovakia Slovakia Island Finland Alpy