Tercidina 2002

Termín: 17. 9. 2002

Lokalita: Slovensko - stredoslovenská oblasť

Asteroid: Tercidina

Hviezda: ω1 Tau (43 Tau, BSC 1283, SAO 93785, PPM 119655, HIP 19388)

Počet účastníkov: 9 (SVK), 2 (PLN)

Technika: CCD

Doprava: autokar

Generálny sponzor: súkromný sektor

Sponzori a podporovatelia: Hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň v Banskej Bystrici, Kysucká hvezdáreň, Považská hvezdáreň v Žiline, Slovenský zväz astronómov amatérov, súkromný sektor


Program

Jednalo sa o druhé najlepšie pozorovanie zákrytu hviezdy planétkou na svete vôbec.


Mapa

Galéria

Počasie v Európe v čase zákrytu.
Obraz planétky z úspešných pozorovaní.