ZODIAK 2012

Termín: 17. 3. - 2. 4. 2012

Lokalita: Čile - oblasť púšte Atacama

Počet účastníkov: 5 (3 SVK, 2 HUN)

Technika: digifoto, digicam

Doprava: letecky, autokar

Generálny sponzor: Zlatý bažant, Hurbanovo

Sponzori a podporovatelia: Banskobystrický samosprávny kraj - Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella a Hvezdáreň v Banskej Bystrici, Žilinský samosprávny kraj - Kysucká hvezdáreň, Hvezdáreň Oravská Lesná, Slovenský zväz astronómov amatérov, Astronomické združenie Ursa major, TS Creo s.r.o, Galileo Webcast, súkromný sektor


Program

Vedecký program expedície tvorilo pozorovanie a záznam slnečnej F-koróny - zodiakálneho prstenca. Matematické spracovanie obrazu (tzv. postprocessing) za účelom vizualizácie a interpretácie jemných štruktúr zodiakálneho prstenca bolo zaistené v spolupráci s Ústavom matematiky FSI VUT v Brne. Garant vedeckého projektu: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

Okrem toho bol priebežne monitorovaný jas oblohy pomocou prístroja Unihedron SQM, boli nasnímané veľkoškálové fotografie južnej oblohy ako aj zaznamenaná geografická dokumentácia Atacamy a života v nej.

Pozorovacie miesta boli vybraté v oblasti Salar de Atacama vo výške 2300 - 4400 m nad morom, s východzími bodmi v San Pedro de Atacama a Socaire.


Mapa

Galéria

Zodiakálny stĺp s Mliečnou cestou.
Malý a Veľký Magellanov mrak.
Súhvezdie Južný kríž a tmavá hmlovina Uhoľné vrece.
Účastníci expedície na návšteve observatória ALMA (5050 m n.m.).
Fotodokumentácia Atacamy, južnej oblohy a zodiakálneho svetla.