Čas od zimného slnovratu


Fotodokumentácia z expedícií

Fotodokumentácia z jednotlivých expedícií je dostupná v rámci samotných expedícií..