Čas do zimného slnovratuFotodokumentácia z expedícií

Fotodokumentácia z jednotlivých expedícií je dostupná v rámci samotných expedícií..