Čas do jarnej rovnodennostiPropozície výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" 2019

Aj v tomto roku sa tešíme na výtvarné práce s astronomickou tematikou.

Propozície výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a vzor označovania výkresov vo formáte PDF.

Propozície vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" 2019

Informácie o súťaži pre okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj a prihláška pre účastníkov.

Na prípravu môžete využiť dostupné materiály tu.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita