Čas od zimného slnovratu


Adresa a kontakt
Korešpondencia:Hvezdáreň v Banskej Bystrici
org. súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari n/Hr.
Komenského 12
974 01 Banská Bystrica
Kancelária:
tel:
mob:
email:
web:
FB:

GPS:
 

Pozorovateľňa:
GPS:
 
Komenského 12
048 415 61 44
0917 681 601
kontakt @ astrobb . sk
www.astrobb.sk
www.facebook.com/HvezdarenBB

48° 44´ 32,8" severne
19° 08´ 55,2" východne

Vartovka
48° 43´ 04,4" severne
19° 09´ 13,7" východne

Prístup na Vartovku je možný od ulice Žltý piesok (trasa je značená belasými hviezdičkami) alebo od železničnej stanice Mesto (Malá stanica) - modrý turistický chodník. Cestu od stanice si môžete sprestriť náučným chodníkom Serpentíny Urpín.