Čas od zimného slnovratu


Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov

Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov v Banskej Bystrici bola založená v marci 2004. Pôvodný názov združenia bol Slovenský zväz astronómov amatérov.

K zakladajúcim členom patrili aj štyria zamestnanci Hvezdárne v Banskej Bystrici. Dnes už má MO SZA v Banskej Bystrici právnu subjektivitu a 16 členov.

Aktívne sa zapája do astronomickej činnosti popularizáciou i odbornými pozorovaniami.

Stránky organizácie