Čas do jarnej rovnodennostiZamestnanci

vedúci: Mgr. Stanislav Kaniansky
úsek ekonomicko-prevádzkový úsek: Gabriela Belková
úsek špecializovaných činností: Mgr. Peter Zimnikoval
Mgr. Beata Zimnikovalová
Ing. Jaroslav Gerboš
Marek Harman
Ing. Juraj Nociar

kontakt na zamestnancov: priezvisko zavináč astrobb bodka sk