Čas od zimného slnovratu


Zamestnanci

Vedúci Hvezdárne v Banskej Bystrici:
zástupca riaditeľa KHaP MH pre projektovú činnosť 
RNDr. Stanislav Kaniansky

úsek ekonomicko-prevádzkový: Gabriela Belková
úsek špecializovaných činností: RNDr. Dana Bardonová
Marek Harman
Ing. Jaroslav Gerboš
Ing. Juraj Nociar
Mgr. Beata Zimnikovalová

kontakt na zamestnancov: priezvisko zavináč astrobb bodka sk