Čas od zimného slnovratu


Vesmír očami detí 2021


Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v okrese Banská Bystrica.


Galéria víťazných prác, postupujúcich do celoslovenského kola.

Krajské kola vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" 2019

Výsledková listina krajského kola vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach".

Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" 2019

Výsledková listina celoslovenského kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí".

Z nášho okresu boli ocenení dvaja súťažiaci:
v kategórii MŠ Norbert José Božík, Raketa vo vesmíre, MŠ Lazovná 32
v kategórii ZŠ 1.-4. ročník Lujza Jančová, Vesmírny poštár, ZŠ Tr. SNP 20.
Srdečne gratulujeme.

Výstava prác Vesmír očami detí 2016

Festival svetla
Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí" 2015

Vyhodnotenie celoslovenského kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí".

Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" a galéria víťazných prác.

Propozície výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" a označenie súťažných výkresov vo formáte PDF.

Vedomostná súťaž "Čo vieš o hviezdach" 2015

Vyhodnotenie krajského kola v Žiari nad Hronom.

Vyhodnotenie okresného kola v Banskej Bystrici.

Víťazi 1. kategórie, B. Bystrica Víťazi 2. kategórie, B. Bystrica Víťazi 3. kategórie, B. Bystrica
Vesmír očami detí - vyhodnotenie celoslovenského kola 2014

Výsledky vyhodnotenia celoslovenského kola výtvarnej súťaže vo formáte PDF.

V II. kategórii (1. stupeň ZŠ) sa umiestnil aj desaťročný banskobystričan Ľuboš Halvoň, ktorému srdečne gratulujeme.

Výstava výtvarných prác celoslovenskej súťaže "Vesmír očami detí" 2013
Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí"

Výsledky celoslovenského kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" vo formáte PDF.

Vedomostná súťaž "Čo vieš o hviezdach?"
Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" vo formáte PDF:
1. kategória, 2. kategória, 3. kategória.

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" v Banskej Bystrici a výsledky za banskobystrický kraj vo formáte PDF.

Európske solárne dni

Podujatie bolo venované Slnku, slnečnej energii a jej využitiu v rôznych oblastiach ľudských činností.

Žiaľ, tohto roku počasie neprialo aktivitám s priamou ukážkou využitia slnečnej energie.

Bližšie informácie nájdete na týchto stránkach.