Čas do jesennej rovnodennostiRevitalizácia oddychovej zóny na Vartovke

Oddychová zóna Hvezdárne v Banskej Bystrici na Vartovke je celoročne využívaná širokou verejnosťou. Kopec Urpín, náučný chodník Serpentíny Urpín, krásne vyhliadky a blízkosť Hvezdárne využívajú predovšetkým rodiny s deťmi a rôzne mládežnícke združenia. Je križovatkou turistických i cykloturistických ciest a jednou zo zastávok Barborskej cesty.

Oddychová zóna v areáli Hvezdárne si vyžadovala určité stavebné úpravy, obnovu spevnenej plochy a ochranného múrika, ohniska, počasiu odolné lavičky a stoly, altánok ako aj prvky pre voľnočasové aktivity. Preto vznikol projekt Revitalizácie oddychovej zóny na Vartovke. Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu i hodnotu kultúrnej, oddychovej a vzdelávacej lokality Vartovka.

Podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesta Banská Bystrica sa revitalizácia začala pretavovať z projektu na samotnú realizáciu. V prvej etape bola vybudovaná spevnená plocha s ohniskom a boli vykonané terénne úpravy. V druhej etape bude osadený altánok a pribudnú nové lavičky a stoly. V tretej etape plánujeme prebudovať už nefunkčný pozorovací pilier na repliku pôvodnej Vartovky, osadiť prvky pre voľnočasové aktivity a zrevitalizovať aj okolitú zeleň.
Vizualizácia projektu