Urpínske serpentíny

Dňa 30. septembra 2014 bol sprístupnený staronový turistický chodník okolo naznámejšieho bystrického kopca Urpín. Okrem upravenej trasy pribudli aj náučné tabule v rámci projektu "Náučný chodník - Serpentíny Urpín". Prechádzka po a okolo Urpína tak nadobudla aj vzdelávací charakter.

Medzi štrnástimi tabuľami s prevažne prírodnou tematikou sú aj dve "hvezdárske", na ktorých sa podieľala Hvezdáreň v Banskej Bystrici. Tabule približujú históriu susedného kopca Vartovka (chodník križuje aj jeho svahy) a informácie o hvezdárni na Vartovke. Nechýbajú údaje o bystrickej hviezdnej oblohe či panoráma okolitých pohorí s pomenovaním význačných vrchov, dostupná z vyhliadky na Vartovke.

Bližšie informácie o projekte sú tu.


Náhľady tabúľ